Toetredingsleeftijd VUT omhoog

Verhoging toetredingsleeftijd VUT

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Deze verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de leeftijd waarop van de VUT-regeling van SUCON II gebruik gemaakt kan worden. Die leeftijd stijgt mee met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Wanneer ging de laatste verhoging in?

De meest recente verhoging ging in vanaf de publicatiedatum van de wet met betrekking tot de versnelling  van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Deze laatste wijziging is gepubliceerd op 18 juni 2015.
Bij een verhoging van de AOW-leeftijd verschuift de VUT-periode. Dat wil zeggen dat de ingangsdatum opschuift, maar tegelijk dat de VUT-uitkering langer doorloopt, namelijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Hoe wordt de ingangsdatum van de nieuwe VUT-toetredingsdatum bepaald?

Dit is af te lezen uit de onderstaande tabel. In de eerste tabel direct hieronder is de nieuwe regeling opgenomen (geldend vanaf 18 juni 2015). In de tweede tabel is de oude regeling opgenomen. Dan kunt u zien wat de verschillen zijn.
De VUT-uitkering kan nog steeds alleen ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de (verhoogde) VUT-toetredingsdatum wordt bereikt. Net als in de oude regeling kan de totale uitkeringsduur in de nieuwe regeling maximaal 23 maanden bedragen plus het aantal dagen van de 1e van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt tot de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt.

AOW-leeftijd en VUT-toetredingsleeftijd geldend vanaf de publicatiedatum wet d.d. 18 juni 2015 (nieuwe regeling)

APW-leeftijd en VUT-toetredingsdatum
Geboortedatum Krijgt AOW in Leeftijd bij start AOW-uitkering VUT-toetredingsleeftijd
na 31 oktober 1949 en voor
1 oktober 1950
2015 65 jaar + 3 maanden 63 jaar + 3 maanden
(geboortejaar t/m 1949: 63 jaar)
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 jaar + 6 maanden 63 jaar + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor
1 april 1952
2017 65 jaar + 9 maanden 63 jaar + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor
1 januari 1953
2018 66 jaar 64 jaar
na 31 december 1952 en voor
1 september 1953
2019 66 jaar + 4 maanden 64 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor
1 mei 1954
2020 66  jaar + 8 maanden 64 jaar + 8 maanden


Voorbeeld: Als u na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 bent geboren is de  VUT-toetredingsleeftijd 63 jaar plus 9 maanden  en de AOW-datum 65 jaar plus 9 maanden.

Verandert er iets aan de dienstjaren-eis?

Aan de dienstjaren-eis verandert niets. Er blijft een referteperiode gelden van 18 jaar (bij 63 jaar, een nadere toelichting vindt u onder het kopje "Uitzondering met betrekking tot dienstjaren-eis"). Ook aan de overige voorwaarden, waaronder de betaling van de extra premie van 3,5%, verandert niets.

Verandert er iets voor werknemers die met een 40-jarig dienstverband en het bereiken van de (minimale) 61-jarige leeftijd plus het aantal maanden waarmee de AOW-leeftijd de vorige keer werd verhoogd, kunnen uittreden?

Hierop wordt dezelfde regel toegepast als voor deelnemers onder SUCON II met een 'normale' dienstjaren-eis. De VUT-uittredingsdatum schuift zoveel maanden naar later op als de AOW-datum wordt verhoogd. Voor de nieuwe toetreders met een 40-jarig dienstverband verschuift dus, net als bij deelnemers met een 'normale' dienstjaren-eis, de VUT-uitkeringsperiode.

Uitzondering met betrekking tot dienstjaren-eis

Het kan zijn dat een werknemer onder de oude VUT-regeling pas later dan zijn VUT-leeftijd voor een VUT-uitkering in aanmerking was gekomen. Dit komt voor als de werknemer op het moment dat hij 63 jaar was, nog niet voldoende jaren in de branche had gewerkt en dus op dat moment nog niet aan de dienstjaren-eis voldeed. In deze gevallen schuift de VUT-ingangsdatum op met zoveel maanden als nodig is om aan de dienstjareneis te voldoen. Op die manier blijft het aantal uitkeringsmaanden ook voor deze werknemers, onder de nieuwe regeling gelijk als onder de oude regeling en ondervinden zij ten opzichte van andere deelnemers geen voordeel van het opschuiven van de AOW-datum. Verwezen wordt naar de laatste voorbeeldberekening.

Gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor werknemers die al van de VUT gebruik maken of hun VUT-aanvrage vóór de publicatiedatum van de nieuwe wet hebben ingediend

Voor personen die al gebruik maken van de VUT-regeling of hun VUT-aanvrage hebben ingediend vóór de publicatiedatum van de wet met betrekking tot de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd d.d. 18 juni 2015, geldt dat SUCON II hun VUT-uitkering doorbetaalt tot aan de verhoogde AOW-datum. Op de verlengde VUT-uitkering die wordt verstrekt als gevolg van de verhoogde AOW-leeftijd, komt evenwel in mindering de eventuele Overbruggingsuitkering die de persoon in kwestie ontvangt vanuit de Overheid.

Voorbeelden berekening nieuwe VUT-datum

 
Mevrouw De Vries
Geboortedatum: 20 februari 1952
AOW-datum: 20 november 2017 (65 jaar plus 9 maanden)
Dienstjaren-eis: Mevrouw De Vries voldoet op 1 december 2015 aan de dienstjaren-eis
VUT-datum: 1 december 2015 (63 jaar plus 9 maanden)
Einddatum VUT-uitkering: 20 november 2017

De heer Jansen
Geboortedatum: 27 augustus 1953
Oude VUT-datum: 1 september 2016 (eerste van de maand volgend op de maand waarin dhr. Jansen 63 jaar wordt)
Oude AOW-datum: 1 augustus 2018 (eerste van de maand waarin dhr. Jansen 65 jaar wordt)
Dienstjaren-eis: de heer Jansen voldoet op 1 juni 2017 aan de dienstjaren-eis.

Aantal maanden VUT zou 14 zijn geweest (plus het aantal dagen tot de AOW-datum). Doordat deze meneer pas op 1 juni 2017 aan de dienstjareneis kan voldoen is onder de oude vut-regeling de uitkeringstermijn 14 maanden (plus het aantal dagen tot de AOW-datum).

Nieuwe VUT-datum: 1 oktober 2018 (66 jaar en 4 maanden -/- 14 maanden)
Nieuwe AOW-datum: 27 december 2019 (66 jaar en 4 maanden)