Kan het voorkomen dat een werknemer die voldoet aan de dienstjareneis en de leeftijdseis en toch niet meteen na het voldoen aan die en de overige voorwaarden met de VUT kan?

Ja, dit kan. Als de werknemer namelijk bij 63 jaar onder de oude regeling van VUT bij 63 jaar het aantal dienstjaren nog niet had vol gemaakt, dan kon de werknemer pas zoveel later met de VUT als nodig was om het aantal dienstjaren vol te  maken. Wat betreft het criterium voor het aantal dienstjaren is namelijk het volgende van belang.

Met het verhogen van de VUT-leeftijd zou een werknemer meer tijd hebben om het aantal dienstjaren vol te maken. Daardoor zou hij langer gebruik  kunnen maken van de VUT-regeling dan een werknemer die op 63 jaar al het aantal dienstjaren moet hebben vol gemaakt. Daarom wordt bij de berekening uitgegaan van het aantal dienstjaren bij 63 jaar. Wanneer een werknemer dan nog niet het aantal dienstjaren heeft vol gemaakt, dan kan de werknemer pas zoveel later met de VUT als nodig is om het aantal dienstjaren vol te maken.

Een voorbeeld
Geboortedatum: 10-3-1952
AOW-datum: 10-10-2017
In dienst bij contractcateringorganisatie: 1-5-1997 (er zijn geen onderbrekingen geweest in het dienstverband)

Deze werknemer kan gebruik maken van de VUT-regeling wanneer zij minimaal 63 jaar + 7 maanden is. Dat is op 10-10-2015. De werknemer heeft minimaal 18 ononderbroken dienstjaren op 1-5-2015, dat is twee maanden nadat de werknemer 63 is geworden. De werknemer kan daarom pas twee maanden later met de VUT. De ingangsdatum VUT is daarom op 1-1-2016.