Voor wie?

Werkgever:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bedrijf maakt van het aanbieden en verrichten van contractcateringactiviteiten. Die activiteiten kunnen de hoofdactiviteit, maar ook een nevenactiviteit van het bedrijf zijn.

Met behulp van het stroomschema kunt u bekijken of er sprake is van contractcateringactiviteit.

Werknemer:
Iedere natuurlijke persoon met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en van wie de functie is ingedeeld in de in de cao genoemde salarisgroepen en die op locatie werkzaam is. Stagiairs zijn geen werknemer.

Wanneer u werkzaam bent in een productiekeuken die levert aan instellingen, dan bent u voor deze cao ook werknemer, ook al werkt u niet op een locatie van de opdrachtgever.

Voor een werknemer met een werkduur van minder dan de normale arbeidsduur worden de in deze cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast.