CAO

Cao's in de contractcateringbranche

Er zijn twee cao's in de Contractcateringbranche:

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche
(1 januari 2018 - 1 april 2019) 
Mutatielijst bij contractwisseling vanaf 1 januari 2015.

Cao SUCON II, hierin is de overgangsregeling VUT neergelegd voor werknemers die zijn geboren in een van de jaren 1950 tot en met 1953.
(1 januari 2014 - 1 januari 2019, ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2020)


Voor wie zijn de cao's bedoeld?

De cao's zijn bedoeld voor werkgevers en werknemers in de contractcateringbranche. De functies waarop de cao van toepassing is, zijn opgenomen in het Handboek Referentiefuncties. Dit handboek maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden cao.

Loontabellen

Bij de downloads aan de rechterkant van deze pagina vindt u de actuele loontabellen.

Toelichting op de cao

De Vakraad heeft nadere toelichting op enkele artikelen uit de cao gepubliceerd. U vindt deze toelichting in de Vakraadgevingen (tot en met 2011) en in de Nieuwsbrieven (vanaf 2013). U kunt deze toelichtingen hier vinden.

AVV

De cao is per 22 december 2018 algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot algemeen verbindend verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 december 2018 onder nummer 25344. Het besluit treedt 1 dag na publicatie in werking.

Archief

In het archief kunt u de documenten vinden die niet meer actueel zijn, zoals voormalige cao's en loontabellen.