Arbo

Arbo staat voor veilig werken. Daarmee bedoelen we veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Wanneer werknemers kunnen werken in een gezonde en veilige omgeving kan tijdelijke of langdurige uitval voorkomen worden. Het onderwerp arbo heeft dus een directe relatie met 'goed werkgeverschap' (zorgen voor je werknemers) en 'goed ondernemerschap' (de kosten door verzuim zo laag mogelijk houden). Maar ook als werknemer heeft u een eigen verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld de middelen die de werkgever beschikbaar stelt ook te gebruiken.

Arbowetgeving per 1 juli 2017

Per 1 juli verandert de arbowetgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn:

de OR heeft instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker

er is meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid

in het basiscontract met de arbodienst zijn meer verplichtingen opgenomen, zoals:
- werknemers hebben vrije toegang tot de arbo-arts
- er is meer overleg met de OR/pvt en de preventiemedewerker
- de arbo-arts heeft vrije toegang tot de werkplek
- de werknemer heeft recht op een second opinion
- (eventueel) de arbo-arts kan adviseren over preventieve maatregelen

Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de branche RI&E.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Klik hier voor tips en trucs.

Maatregelen voor veilig werken

Tijdens de uitvoering van uw werk komt u situaties tegen die onveilig kunnen zijn. In de arbocatalogus kunt u maatregelen vinden om de risico's op ongelukken tijdens het werk te voorkomen.

Het kan zijn dat u in uw bedrijf te maken heeft met gemengde activiteiten, bijvoorbeeld schoonmaak en horeca. Deze branches hebben een eigen arbocatalogus. Rechts op deze pagina vind u de links naar deze catalogi.

In aanvulling op de Arbowet zijn er op brancheniveau specifieke en/of aanvullende afspraken gemaakt. Via de website www.das-pas-lekker.nl kunt u meer informatie vinden over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hier kunt u onder andere het digitale oplossingenboek vinden.

Duurzame inzetbaarheid

Gezond de pensioenleeftijd behalen. Daarvoor zijn zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk. Om werk te maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de werknemers worden allerlei praktische instrumenten over duurzame inzetbaarheid binnen handbereik bij elkaar op een website geplaatst.

Op de website Doewatjezelfkunt.nl kunt u instrumenten en tips vinden voor werknemers en hun leidinggevenden. U kunt zich er op inschrijven om op de hoogte te blijven van alle activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de branche.

Werkdruk

Wanneer u te maken heeft met werkdruk en u wilt hiervan melding maken, dan kunt u het Meldingsformulier werkdruk invullen en inleveren bij uw direct leidinggevende.

Regelmatig wisselen locaties van cateraar. Voor de werknemers betekent dit dat zij een andere werkgever krijgen, waardoor zij werkdruk kunnen ervaren. Wat u als werknemer daarbij kunt verwachten, kunt u lezen in de brochure Contractwisseling, wat betekent dat?

Wanneer u leidinggevende of personeelsfunctionaris bent, verwachten de medewerkers dat u het proces goed begeleidt. Om u daarbij te helpen kunt u gebruik maken van de Checklist voor leidinggevende of personeelszaken.

RI&E

Er is een branche-RI&E, die door het Steunpunt RI&E is goedgekeurd. Voordeel hiervan is dat u de RI&E niet meer hoeft te laten toetsen door uw arbodienst of arbodeskundige, wanneer u maximaal 25 werknemers in dienst heeft. Wanneer u gebruik maakt van de digitale RI&E en u wilt op de hoogte gehouden worden door het Steunpunt RI&E dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het Steunpunt RI&E heeft een kosten-baten overzicht gemaakt. Dit overzicht laat zien dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen een kostenbesparing oplevert door daling van het ziekteverzuim. De investering draagt ook bij aan de medewerkerstevredenheid, productiviteit en de continuïteit van het bedrijf.
Deze kosten en baten zijn ook in een filmpje inzichtelijk gemaakt.

Wanneer u aan de slag wil met de RI&E, dan kan de handleiding hierbij helpen. Ook kunt u een filmpje bekijken, met een introductie op de RI&E.

Week van de RI&E
Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e week van de RI&E. Dit jaar is het thema "Beroepsziekten te lijf met de RI&E". Door het hele land worden acties georganiseerd. U kunt deze activiteiten vinden op www.weekvanderie.nl.

Verzuimcijfers

De werkgeversvereniging Veneca heeft tot en met het jaar 2014 de verzuimgegevens van de leden verzameld. De verzuimcijfers vindt u onder de downloads.