Voorwaarden VUT

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de VUT-regeling?

U kunt gebruik maken van de VUT-regeling wanneer u aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

A. U bent in ieder geval vanaf 1 januari 2003 werkzaam in de contractcateringbranche, daarvoor mag dit ook in de Horeca zijn.

B. Vanaf 1 mei 2003 betaalt u 3,5% extra vut-premie.

C. Per geboortejaar geldt een minimum leeftijd en een minimum aantal dienstjaren. In onderstaand overzicht kunt u zien wat de minimum leeftijd is en hoeveel jaren u minimaal aaneengesloten werkzaam:

I. Werknemers met geboortejaar t/m 1949

APW-leeftijd en VUT-toetredingsdatum
Geboortedatum Krijgt AOW in Leeftijd bij start AOW-uitkering VUT-toetredingsleeftijd
na 31 oktober 1949 en voor
1 oktober 1950
2015 65 jaar + 3 maanden 63 jaar + 3 maanden
(geboortejaar t/m 1949: 63 jaar)
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 jaar + 6 maanden 63 jaar + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor
1 april 1952
2017 65 jaar + 9 maanden 63 jaar + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor
1 januari 1953
2018 66 jaar 64 jaar
na 31 december 1952 en voor
1 september 1953
2019 66 jaar + 4 maanden 64 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor
1 mei 1954
2020 66  jaar + 8 maanden 64 jaar + 8 maanden

 

III. Werknemers met 40 dienstjaren:
Werknemers kunnen op basis van 40 dienstjaren gebruik maken van de VUT-regeling. U moet dan de 61-jarige leeftijd hebben bereikt + het aantal maanden zoals in de tabel hierboven opgenomen, én tenminste de laatste 12 jaren werkzaam zijn geweest in de contractcatering. De overige jaren kunt u ook in de Horeca werkzaam zijn geweest.

D. De arbeidsovereenkomst met uw werkgever stopt, zodra u met de VUT gaat.

Dienstjaren
Met dienstjaren wordt bedoeld het aantal jaren dat een werknemer onafgebroken werkzaam is geweest bij één of meer werkgevers in de contractcateringbranche. Ook de jaren dat de werknemer bij één of meer werkgevers in de horeca heeft gewerkt kunnen meetellen (zie ook punt A). Jaren die een werknemer bij een andere werkgever heeft doorgebracht, bijvoorbeeld in de schoonmaak of in een eigen beheer situatie, tellen niet mee in de berekening van het aantal dienstjaren.