Wanneer moet ik mijn VUT-aanvraag indienen?

U dient minimaal 3 maanden voor de gewenste VUT-datum aan uw werkgever mee te delen dat u gebruik wil maken van de VUT-regeling. Uw aanvraag dient minimaal 2 maanden voor de gewenste VUT-datum bij SUCON te zijn ingediend.

<- terug naar de Veel gestelde vragen