Ik werk al jaren als cateringmedewerker, tellen al deze jaren mee?

Als medewerker in de catering kunnen er drie situaties van toepassing zijn (geweest):

a. u bent in dienst bij een contractcateringorganisatie;
b. u bent als uitzendkracht werkzaam in de catering;
c. u werkt als cateringmedewerker in een eigen beheer situatie.

a. Er is sprake van contractcatering wanneer een opdrachtgever de verzorging van restauratieve diensten uitbesteedt aan een ander bedrijf. Dit bedrijf is dan een contractcateringorganisatie. De jaren die u in dienst bent geweest van een contractcateringorganisatie tellen mee voor de referteperiode.

b. Jaren waarin u als uitzendkracht werkzaam bent geweest in de catering tellen in principe niet mee. Wanneer u echter tussen twee dienstverbanden bij een contractcateraar voor korte tijd uitzendwerk heeft gedaan, kan het bestuur van SUCON besluiten deze periode wel mee te tellen in het aantal dienstjaren.

c. Jaren waarin u als cateringmedewerker heeft gewerkt in een eigen beheer situatie tellen niet mee. Eigen beheer situatie houdt in dat uw werkgever de restauratieve diensten in eigen beheer houdt en niet uitbesteedt aan derden.

Voorbeeld:
U werkt als cateringmedewerker bij een bank. Wanneer u in dienst bent van deze bank betreft dit een eigen beheer situatie. Deze jaren tellen niet mee voor de referteperiode. Wanneer u in dienst bent van een contractcateringorganisatie dan besteedt de bank de restauratieve diensten uit aan uw werkgever. Deze jaren tellen wel mee voor de referteperiode.

<- terug naar de Veel gestelde vragen