Hoe hoog is de VUT-uitkering?

VUT-gerechtigden die al vóór 1 januari 2017 van de VUT gebruik maken ontvangen een uitkering ter hoogte van 73,87% van het gemiddelde brutoloon dat is verdiend vanaf het jaar 1993 (of zoveel later als de referteperiode die van belang is).
Voor VUT-uitkeringen die ingaan op 1 januari 2017 of later bedraagt de hoogte van de VUT-uitkering het verschil tussen 73,87% van de grondslag als bedoeld in artikel 5 van het reglement en het oorspronkelijke vroegpensioen herrekend met de factor 1,4583. Onder het oorspronkelijke vroegpensioen wordt verstaan de vroegpensioenaanspraak bij de leeftijd van 62 jaar en 1 maand. 

Daarbij wordt maandelijks 8% vakantiegeld uitgekeerd.

Pro-forma berekening 

U kunt een pro-forma berekening aanvragen. De administratie van SUCON berekent dan wat u maandelijks gaat ontvangen. Uw werkgever stuurt daarvoor een verzoek, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:

NAW-gegevens werknemer

geboortedatum werknemer

datum in dienst in de contractcateringbranche

verwachte VUT-datum

Sucon stuurt vervolgens de berekening naar de werkgever.

<- terug naar de Veel gestelde vragen