Als ik premierestitutie aanvraag, hoeveel krijg ik dan terug en over welke periode?

U krijgt de premie terug die vanaf 1 mei 2003 extra op uw loon wordt ingehouden. De basispremie, die tot en met het jaar 2010 werd geheven op het loon van alle werknemers ongeacht de leeftijd, wordt niet terugbetaald. De extra premie van 3,5% werd (deels) ingehouden op uw brutoloon. Dit betekent dat wanneer de premie aan u wordt terugbetaald de werkgever verplicht is de loonheffingen op dit bedrag in te houden. Het deel van de premie dat is ingehouden op het nettoloon wordt volledig aan u terugbetaald. U ontvangt van de terugbetaling een salarisstrook.

Gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag
U dient er rekening mee te houden dat de teruggave gevolgen kan hebben voor een eventuele huurtoeslag of zorgtoeslag die u ontvangt. De teruggave van de premie is inkomen. Hierdoor wordt het belastbare inkomen hoger. De huur-en zorgtoeslag zijn inkomensafhankelijk. Ontvangt u deze toeslagen, dan kunnen deze bij een teruggave van de premie te hoog zijn vastgesteld. Een deel van de toeslagen dient dan te worden terugbetaald. Ook kan de teruggave van de premie gevolgen hebben voor het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag en voor de AOW-partnertoeslag. Daarnaast kan de teruggave tot gevolg hebben dat u in een hoger belastingtarief komt. Neem zo nodig contact op met de Belastingdienst.

<- terug naar de Veel gestelde vragen