SUCON

VUT-regeling gestopt

In april zijn de laatste VUT-uitkeringen geweest. U kunt van de regeling geen gebruik meer maken.


In de cao's SUCON I & II zijn de overgangsregelingen VUT neergelegd.

cao SUCON I

Hierin was de overgangsregeling VUT neergelegd voor werknemers die zijn geboren in een van de jaren tot en met 1949 (1 januari 2011 - 1 januari 2016). SUCON I is per 1 januari 2016 opgeheven.

cao SUCON II

Hierin is de overgangsregeling VUT neergelegd voor werknemers die zijn geboren in een van de jaren 1950 tot en met 1953 (1 januari 2014 - 1 januari 2019).

 De tekst van de cao SUCON II vindt u hier.