Premieteruggaaf

Afstand doen van eventuele VUT-rechten of premieteruggaaf omdat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen

Werknemers die zijn geboren in een van de jaren 1950 tot en met 1953 én die op 1 januari 2003 een dienstverband hadden bij een werkgever in de contractcateringbranche betalen premie voor de VUT-regeling. Deze premie is 3,5% van het brutoloon. U kunt deze premie tot 1 mei 2020 terugvragen.
Er zijn drie mogelijkheden:

u kunt niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld omdat u niet lang genoeg in de contractcateringbranche werkzaam bent geweest. U gebruikt daarvoor het formulier verzoek premierestitutie. Wanneer u twijfelt, neemt u dan contact op met het secretariaat.

u doet vrijwillig afstand van uw VUT-rechten. U kunt wel aan de voorwaarden voldoen, maar kiest ervoor om geen gebruik te maken van de VUT-regeling. U gebruikt dan het formulier voor vrijwillig afstand.

u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer u al AOW ontvangt gebruikt u het formulier voor AOW-leeftijd.

Ook wanneer u niet meer werkzaam bent in de branche kunt u de extra betaalde VUT-premie terugvragen. Bijvoorbeeld wanneer u uit dienst bent door ontslag, of omdat u wegens ziekte niet meer in de branche kunt werken. U gebruikt dan het formulier verzoek premierestitutie.

Overwegingen bij vrijwillig afstand

Wanneer u aan de voorwaarden van de VUT-regeling voldoet, kunnen er toch redenen zijn dat u vrijwillig afstand wilt doen van uw VUT-rechten. De keuze maakt u zelf, maar moet zorgvuldig genomen worden. U kunt namelijk na de ondertekening van uw overeenkomsten nooit meer op uw besluit terugkomen. We geven u een paar overwegingen die een rol kunnen spelen bij uw keuze.

De volgende overwegingen kunnen bij uw keuze een rol spelen:

Uw partner stopt eerder met werken dan u aan de VUT-voorwaarden kunt voldoen. U kiest ervoor om gelijk met uw partner te gaan stoppen met werken.

Uw partner ontvangt een AOW-uitkering. U verliest de partnertoeslag AOW. De Sociale Verzekeringsbank trekt uw VUT-uitkering volledig af van de partnertoeslag AOW. Zie ook bij veelgestelde vragen.

U wilt geen gebruik maken van de VUT-regeling omdat u wilt doorwerken tot u de AOW-leeftijd bereikt hebt.

U bent arbeidsongeschikt en naar verwachting niet arbeidsgeschikt op het moment dat u anders met de VUT zou kunnen gaan.

De extra 3,5% VUT-premie die u betaalt wordt volledig ingehouden op uw nettoloon. Tot 1 januari 2011 werd de premie voor de helft (1,75%) ingehouden op het brutoloon en voor de helft (1,75%) op uw nettoloon. Ten opzichte van werknemers die eerder zijn geboren houdt u netto minder over.

Tijdens de periode waarin u de VUT-uitkering ontvangt, bouwt u geen pensioenrechten meer op.

Beide overwegingen zijn gevolg van de overheidsmaatregelen, die het eerder stoppen met werken fiscaal bestraffen.

U heeft het formulier ingevuld, wat dan?

Wanneer u het formulier dat voor u van toepassing is volledig heeft ingevuld, stuurt u het terug naar het secretariaat van SUCON. Het adres staat op het formulier. Om uw verzoek definitief te maken ontvangt u een overeenkomst thuisgestuurd (in tweevoud). Wanneer wij één exemplaar getekend ontvangen hebben met een kopie van uw identiteitsbewijs, dan zullen wij uw (ex-)werkgever informeren en verzoeken de premie aan u terug te betalen.

De (ex-)werkgever moet ervoor zorgen dat u uw premie terugkrijgt. U krijgt van SUCON bericht, wanneer de door u betaalde premie aan de werkgever wordt teruggestort. U dient er rekening mee te houden dat de administratieve afwikkeling van de premierestitutie en de daadwerkelijke storting van de gelden op uw bankrekening, wel enige tijd in beslag kan nemen.

Als u inmiddels uit dienst bent, dan kan de ex-werkgever aan SUCON verzoeken de uitbetaling te verzorgen.