Aanpassing wijze van uitkeren

SUCON II verstrekt VUT-uitkeringen aan personen die op grond van leeftijd, aantal dienstjaren en afdracht van de 3,5% extra VUT-premie, in aanmerking komen voor de VUT.
Indien u al van de VUT gebruik maakt of nog vóór 1 januari 2017 van de VUT gebruik gaat maken, verandert er voor u niets. U ontvangt dan tot aan uw AOW-leeftijd een VUT-uitkering van SUCON II.

Indien u vanaf 1 januari 2017 of later van de VUT gebruik maakt

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Uw opgebouwde vroegpensioen wordt daarom met ingang van 1 januari 2017 in principe omgezet naar uw ouderdomspensioen. U bent hierover door het Pensioenfonds Horeca & Catering geïnformeerd.

Hierdoor heeft SUCON II haar werkwijze moeten aanpassen. Indien u vanaf 1 januari 2017 of later van de VUT gebruik maakt, betaalt SUCON II het ‘vroegpensioendeel’ niet meer mee in de VUT-uitkering. U ontvangt dan alleen het VUT-deel van de uitkering van SUCON II. Voor het andere deel (het ‘vroegpensioendeel’ dat deel is gaan uitmaken van uw ouderdomspensioen), kunt u zich dan wenden tot het Pensioenfonds Horeca & Catering. Door een deel van uw ouderdomspensioen naar voren te halen, kunt u uw VUT-uitkering aanvullen en op die manier een inkomensgat voorkomen. Of u uw ouderdomspensioen naar voren haalt, is uw eigen keuze.
Wanneer u een concrete VUT-aanvraag heeft ingediend en die wordt toegekend, dan geeft SUCON II bij de vaststelling van de hoogte van de VUT-uitkering aan welk deel u kunt vragen aan Pensioenfonds Horeca & Catering.

Eenvoudig rekenvoorbeeld

Situatie vóór 1 januari 2017
Totale uitkering = VUT + vroegpensioen = 1.200,- + 700,- = 1.900,-

Situatie vanaf 1 januari 2017
Een vutter ontvangt van SUCON II 1.200,- en heeft de mogelijkheid om een deel van zijn ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Om op het bedrag van 1.900,- uit te komen, moet de deelnemer vanaf de ingangsdatum tot einddatum van de VUT 700,- ouderdomspensioen ontvangen.

Pro forma berekening

Het is mogelijk via uw werkgever een verzoek in te dienen voor het maken van een pro forma berekening. Wij kunnen alleen pro forma berekeningen maken binnen een fiscaal jaar. In de praktijk betekent dit, dat aan het einde van het jaar het maken van pro forma berekeningen voor het nieuwe jaar wordt uitgesteld tot begin december. Zo kan SUCON aansluiten bij de actuele fiscale gegevens van het nieuwe jaar.
Het verzoek moet via de werkgever verlopen.