Voorwaarden VUT

VUT-regeling gestopt

In april zijn de laatste VUT-uitkeringen geweest. U kunt van de regeling geen gebruik meer maken.


Overgangsregeling

De overgangsregeling VUT is neergelegd in de cao "vrijwillig vervroegd uittreden voor de contractcateringbranche II". De overgangsregeling houdt in dat werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van de VUT-regeling.
De VUT-uitkering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (verhoogde) VUT-toetredingsdatum wordt bereikt. De totale uitkeringsduur bedraagt maximaal 23 maanden plus het aantal dagen van de 1e van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt tot de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt.
Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt de  hoogte van de VUT-uitkering het verschil tussen 73,87% van de grondslag en het oorspronkelijke herrekende vroegpensioen. Het oorspronkelijke vroegpensioen is de vroegpensioenaanspraak bij de leeftijd van 62 jaar en 1 maand.
Wilt u de VUT-uitkering aanvragen, dan kunt u het aanvraagformulier invullen.

Voorwaarden VUT-regeling 

U kunt gebruik maken van de VUT-regeling wanneer u aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

A. U bent in ieder geval vanaf 1 januari 2003 werkzaam in de contractcateringbranche, daarvoor mag dit ook in de Horeca zijn.

B. Vanaf 1 mei 2003 betaalt u 3,5% extra vut-premie.

C. U heeft minimaal 18 jaar dienstjaren zonder onderbrekingen.
Met dienstjaren wordt bedoeld het aantal jaren dat een werknemer ononderbroken werkzaam is geweest bij één of meer werkgevers in de contractcateringbranche. Ook de jaren dat de werknemer bij één of meer werkgevers in de horeca heeft gewerkt kunnen meetellen (zie ook punt A.). Jaren die een werknemer in een andere branche heeft doorgebracht of in een eigen beheer situatie, tellen niet mee in de berekening van het aantal dienstjaren.
Een werknemer kan pas met de VUT als aan de eis van minimaal 18 dienstjaren is voldaan, ook al wordt de VUT-leeftijd al eerder bereikt.

D. Per geboortejaar geldt een minimum leeftijd. In onderstaand overzicht kunt u zien wat de minimum leeftijd is:

I. werknemers met geboortejaar 1950  t/m 1953, geldend vanaf de publicatiedatum van de wet d.d. 18 juni 2015

APW-leeftijd en VUT-toetredingsdatum
Geboortedatum Krijgt AOW in Leeftijd bij start AOW-uitkering VUT-toetredingsleeftijd
na 31 oktober 1949 en voor
1 oktober 1950
2015 65 jaar + 3 maanden 63 jaar + 3 maanden
(geboortejaar t/m 1949: 63 jaar)
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 jaar + 6 maanden 63 jaar + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor
1 april 1952
2017 65 jaar + 9 maanden 63 jaar + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor
1 januari 1953
2018 66 jaar 64 jaar
na 31 december 1952 en voor
1 september 1953
2019 66 jaar + 4 maanden 64 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor
1 mei 1954
2020 66  jaar + 8 maanden 64 jaar + 8 maanden

 

II. Werknemers met 40 dienstjaren:
Werknemers kunnen op basis van 40 dienstjaren gebruik maken van de VUT-regeling. U moet dan de 61-jarige leeftijd hebben bereikt + het aantal maanden zoals in de tabel hierboven opgenomen, én tenminste de laatste 12 jaren werkzaam zijn geweest in de contractcatering. De overige jaren kunt u ook in de Horeca werkzaam zijn geweest.
Een werknemer kan pas met de VUT als aan de 40-jaren diensteis is voldaan, ook al wordt de VUT-leeftijd al eerder bereikt.

E. De arbeidsovereenkomst met uw werkgever stopt, zodra u met de VUT gaat.