Organisatie

De Stichtingen Contractcatering zijn:

 

Vakraad voor de Contractcateringbranche (VCC)

De Vakraad geeft uitwerking aan afspraken die in de cao zijn gemaakt. Het bestuur ziet toe op een goede uitvoering en geeft informatie en advies over de cao. Ook behandelt de Vakraad klachten over overtredingen van de cao. 

Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)

Voor een goede uitvoering van de cao-afspraken worden kosten gemaakt. Deze worden betaald uit FBA. Werkgevers en werknemers dragen hiervoor een premie af. De hoogte van de actuele premie kunt u hier bekijken. 

Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche (SUCON II)

SUCON verstrekt uitkeringen aan werknemers die gebruik maken van de VUT-regeling. Voor de uitvoering van de VUT-regeling wordt premie geheven. De hoogte van de actuele premie kunt u hier bekijken.

Opleidingen Contractcatering (OCC)

OCC heeft als doel de werknemers in de branche op te leiden tot vakvaardige krachten. Hiervoor zijn verschillende branche-opleidingen ontwikkeld. Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een examen. Bij slagen ontvangt de deelnemer een branche erkend diploma.
Daarnaast is OCC betrokken bij de ontwikkeling van het mbo-onderwijs. Leerlingen die willen gaan werken in de contractcateringbranche kunnen een opleiding volgen tot Facilitair Dienstverlener (niveau 2) of Facilitair Leidinggevende (niveau 4).

Meer informatie over OCC vindt u op www.opleidingencontractcatering.nl 

De stichtingen worden elk bestuurd door bestuurders van werknemerszijde (FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie) en van werkgeverszijde (Veneca, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties). Beide partijen hebben een even grote stem in de besluitvorming. De besturen worden bij hun activiteiten ondersteund door een secretariaat. Bij dit secretariaat kunt u terecht voor vragen en informatie over de activiteiten van de stichtingen.

Door twee stichtingen worden premies geheven: door FBA en SUCON II.