Nieuws

01.06.2015 - Week van de RI&E

De RI&E is de basis voor het arbobeleid en vormt het startpunt voor verbeteracties in een organisatie.
Lees meer

02.01.2015 - Formulier mening werknemer over inhoud rapportagelijst

Rapportagelijst
Lees meer

04.03.2014 - Aankondiging SNA-bepaling in cao

Cao-partijen zijn voornemens om in de volgende cao contractcatering, dus in de cao vanaf 1 april 2014, een zogenaamde SNA-bepaling op te nemen.
Lees meer

28.10.2013 - Seinlijn voor de cao contractcatering

Het bestuur van de Vakraad heeft een seinlijn ingesteld om werknemers, vakbonden en andere bedrijven de gelegenheid te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven.
Lees meer