Klokkenluidersregeling

Organisaties waarin tenminste 50 werknemers werkzaam zijn moeten op basis van de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ een klokkenluidersregeling opstellen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht over de vaststelling, wijziging en intrekking van de interne klokkenluidersregels.

De Vakraad heeft als voorbeeld voor bedrijven in de cateringbranche een model Klokkenluidersregeling opgesteld. Klik hier voor deze modelregeling.

Een werknemer kan onder genoemde wet een melding doen bij het vermoeden van een misstand binnen de organisatie waar hij/zij werkt, heeft gewerkt of waarmee hij/zij in aanraking is gekomen via het werk.

Meer inhoudelijke informatie over de wet ‘huis voor Klokkenluiders’ kunt u vinden op www.huisvoorklokkenluiders.nl