Seinlijn voor de cao contractcatering

Bedrijven die worden geacht onder de cao contractcatering te vallen en die de cao niet toepassen benadelen werknemers en andere bedrijven. Het bestuur van de Vakraad heeft een seinlijn ingesteld om werknemers, vakbonden, andere bedrijven, et cetera, de gelegenheid  te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven. De gemelde bedrijven worden door de Vakraad benaderd. De melding moet zo volledig mogelijk zijn om doelgericht te kunnen controleren.

De melding moet betrekking hebben op gevallen waarbij de werkgever de cao in het geheel niet toepast (bijvoorbeeld omdat hij van mening is dat deze niet bij zijn activiteiten past), of moet betrekking hebben op overtredingen van de cao-regels zelf. Voor overige klachten is de seinlijn niet bedoeld. Tevens is de seinlijn niet bedoeld voor aangelegenheden waarvoor de cao voorziet in een (geschillen)commissie.

Na een melding benadert de Vakraad de (vermeende) overtreder en verkrijgt zij door middel van hoor en wederhoor meer duidelijkheid. Afhankelijk van de bevindingen, gaat de Vakraad over tot een juridische procedure. Daarbij geldt een omgekeerde bewijslijst. Dat wil zeggen dat de 'vermeende' overtreder van de cao danwel het bedrijf dat de cao ten onrechte niet toepast, zelf moet aantonen dat de cao wèl juist is toegepast danwel vanwege de werkingssfeer niet toegepast behoeft te worden.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Met de meldingen wordt vertrouwelijk omgegaan. De melder blijft anoniem en is alleen bekend bij het secretariaat van de Vakraad. De privacy van de melder is gewaarborgd.

Voor meldingen kunt u bellen met het secretariaat: tel. 0183-619233 of u kunt een e-mail sturen.
E-mail: seinlijn@stichtingencontractcatering.nl