Week van de RI&E

De RI&E is de basis voor het arbobeleid en vormt het startpunt voor verbeteracties in een organisatie. In de contractcatering is er een branche-RI&E, die door het Steunpunt RI&E is goedgekeurd. Dat maakt het werken aan een professioneel arbobeleid een stuk eenvoudiger. Van 15 tot 19 juni is er de Week van de RI&E. Tijdens deze week bieden verschillende bedrijven - veelal gratis - ondersteuning. U kunt denken aan telefonische en inloopspreekuren, het toetsen van uw RI&E op actualiteit en verschillende workshops.

In de activiteitenagenda is te zien, wat er georganiseerd wordt en u kunt zich aanmelden voor een van de activiteiten.

Week van de RI&E

Arbocatalogus

Heeft u de RI&E ingevuld? Dan gaat u aan de slag met het Plan van Aanpak. In het oplossingenboek en de arbocatalogus vindt u verschillende oplossingen voor veel voorkomende risico's. U vindt deze op onze website www.stichtingencontractcatering.nl en www.das-pas-lekker.nl.