Wanneer is er sprake van meeruren?

Meeruren zijn de uren die de werknemer werkt boven de uren die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 9 uur per dag of 40 uur per week.
Meeruren zijn alleen van toepassing op werknemers met een parttime dienstverband.

<- Terug naar de Vraagbaak