Uit hoeveel uren bestaat een voltijd dienstverband?

De cao voor de Contractcatering gaat uit van een werkweek van 40 uur (artikel 16 cao). Het aantal roostervrije dagen per jaar is 13 (artikel 22 cao). Wanneer sprake is van een parttime dienstverband, zijn alle afspraken naar rato van toepassing (artikel 1 sub 3 cao).

<- Terug naar de Vraagbaak