Is een regiomedewerker een oproepkracht als bedoeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De tekst van artikel 17 wekt de suggestie dat er bij een regiomedewerker sprake is van een min-maxcontract. Deze contractsoort valt op grond van de wet onder de afroepovereenkomst. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal afhangen van hoe een werkgever in de praktijk met de regiomedewerker omgaat.