Heeft een werknemer recht op reiskostenvergoeding?

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle werknemers een reiskostenregeling. Dit is vastgelegd in artikel 49 en 49A van de cao. De regeling geldt ongeacht de vorm waarin een werknemer reist. De regeling is van toepassing voor elke dag dat de werknemer meer dan 11 kilometer (enkele reis) reist. Van de reiskostenregeling mag niet worden afgeweken. De reiskostenregeling geldt niet voor de sector Inflightcatering. Daarvoor blijft de reeds bestaande reiskostenregeling gelden.
Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de reiskostenregeling.

Reiskostenregeling per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de vergoeding per gereisde kilometer van 0,11 met 0,02 verhoogd naar 0,13 per gereisde kilometer.

Ten aanzien van de werknemer die met ingang van 1 januari 2015 een persoonlijke toeslag reiskosten is gaan ontvangen geldt het volgende:
Indien deze werknemer op basis van de nieuwe regeling per 1 januari 2018 recht heeft op een hogere reiskostenvergoeding dan waarop hij recht had vóór 1 januari 2018, wordt het verschil in mindering gebracht op de persoonlijke toeslag reiskosten, met dien verstande dat deze werknemer er niet op achteruit mag gaan in de totale vergoeding na verbetering van de nieuwe reiskostenregeling.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de vergoeding per gereisde kilometer wederom verhoogd met 0,02 en wel naar 0,15 per gereisde kilometer. Indien de werknemer op basis van deze nieuwe regeling per 1 januari 2019 recht heeft op een hogere reiskostenvergoeding dan waarop hij recht had vóór 1 januari 2019, wordt het verschil in mindering gebracht op de persoonlijke toeslag reiskosten, met dien verstande dat deze werknemer er niet op achteruit mag gaan in de totale vergoeding na verbetering van de nieuwe reiskostenregeling per 1 januari 2019.

De persoonlijke toeslag reiskosten wordt op 1 januari 2018 en op 1 januari 2019 eenmalig opnieuw berekend en tijdens de looptijd van de cao niet meer gewijzigd.
De wijze waarop het verschil tussen de oude en de nieuwe reiskostenregeling wordt berekend, en dus het meerdere dat een werknemer aan reiskosten gaat ontvangen dat in mindering wordt gebracht op de persoonlijke toeslag reiskosten (zonder dat de werknemer erop achteruit mag gaan) is, wat de regiomedewerker betreft, soortgelijk aan de wijze waarop dit bij de invoering van de reiskostenregeling met ingang van 1 januari 2015 werd vastgelegd. Een regiomedewerker is iedere werknemer die geen vaste formatieplaats bezet en op verschillende locaties werkzaamheden verricht of kan verrichten.
Voor werknemers met een vaste formatieplaats (niet zijnde regiomedewerker) is een eenvoudiger systematiek van toepassing namelijk het verminderen van de persoonlijke toeslag reiskosten met de verhoging van 2 cent met de reisafstand op 1 januari 2018. Voor de tekst van het nieuwe reiskostenartikel klik hier.

<- Terug naar de Vraagbaak