Handboek referentiefuncties

In het digitale Handboek Referentiefuncties staan de functiebeschrijvingen overzichtelijk per sector beschreven. Het handboek dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen de sector Contractcatering voorkomende functies. Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in de cao voor de Contractcateringbranche.