Arbeidsvoorwaarden cao

De arbeidsvoorwaarden cao 1 april 2019 - 1 april 2020 wordt niet meer in de vorm van een boekje uitgegeven. De tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de contractcateringbranche vindt u hier.

 De tekst van de VUT-cao 1 januari 2014 - 1 januari 2019 kunt u hier vinden.

Protocol Mantelzorg en werk

Naar schatting is één op de zes werknemers mantelzorger en dat worden er alleen maar meer. Dit heeft impact op het leven van de mantelzorger als persoon, maar ook als werknemer. Reden voor sociale partners in de contractcatering om nadere afspraken te maken en een protocol mantelzorg en werk op te stellen. Voor meer informatie over het protocol, klik hier.

Model Klokkenluidersregeling

Organisaties waarin tenminste 50 werknemers werkzaam zijn moeten op basis van de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ een klokkenluidersregeling opstellen. De Vakraad heeft als voorbeeld voor bedrijven in de cateringbranche een model Klokkenluidersregeling opgesteld. Klik hier voor meer informatie.