Werkdrukonderzoek

Meer of minder - werkdruk in de contractcatering

Werkdruk is een belangrijk thema in de contractcatering. De vakbonden in de branche hadden de indruk dat in verband met ingrijpende veranderingen de afgelopen jaren  in de cateringmarkt, de werkdruk was toegenomen. Om dit te meten heeft TNO Kwaliteit van Leven, in opdracht van sociale partners, een werkdrukonderzoek gehouden. Lees meer over het onderzoek en de resultaten.

Ondanks het adagium in de markt “meer voor minder” en contracten die sneller en vaker wisselen dan 15 jaar geleden, en opdrachtgevers die meer eisen stellen aan de dienstverlening, blijkt er geen of nauwelijks sprake te zijn van een stijging van de werkdruk, terwijl dit wel als logisch gevolg van de veranderingen in de cateringmarkt, door vakbonden verwacht werd. Dat de werkdruk nauwelijks is gestegen komt mede door de ontwikkeling van diverse instrumenten om de werkdruk in de hand te houden. Niettemin vormt de inzet van diverse instrumenten nog steeds een belangrijk punt van aandacht in verband met bestaande werkdruk.

Onderzoek en resultaten

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in 2001 is gedaan. Voor een goede vergelijking zijn dezelfde vragen gebruikt, aangevuld met een aantal vragen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2013). In totaal hebben ongeveer 3000 werknemers de vragenlijst van TNO ontvangen. Ruim één derde heeft deze vragenlijst ingevuld en teruggezonden. Een aantal van de belangrijkste resultaten hebben we hieronder weergegeven.

Van de respondenten vindt 49% van de werknemers de bezetting op de locatie een beetje, of veel te krap. En 51% is van mening dat de werkbelasting (te) hoog is. Als belangrijkste oorzaken voor de (te) hoge werkbelasting worden de hoeveelheid werk en de lichamelijke belasting aangevoerd. Deze resultaten zijn bijna identiek aan de resultaten uit 2001.
Ruim driekwart van de respondenten voelt zich fit en sterk tijdens het werk en zijn ook zeer enthousiast over hun baan. Het zelfde aantal gaat helemaal op in hun werk en zijn ook (zeer) tevreden over hun werk. Als we deze indicatoren vergelijken met de resultaten uit de NEA 2013 blijkt dat de contractcatering positief afwijkt van het gemiddelde in Nederland.

De resultaten zijn ook in lijn met de cijfers die het UWV rapporteert in de jaarlijkse informatie sociale verzekeringen van 2012. Ook de verzuimcijfers gedurende de eerste twee ziektejaren laten een licht dalende trend zien. Deze cijfers worden door Veneca verzameld onder de aangesloten lid-bedrijven. Beide rapportages kunt u vinden op de website van de Stichtingen Contractcatering.

Conclusie en vervolg

We kunnen concluderen dat de werkdruk in 13 jaar, ondanks de ingrijpende veranderingen, nauwelijks is gestegen.

Het is opvallend dat er weinig verschil zit in de onderzoeksresultaten uit 2001 en 2014. Terwijl de markt de afgelopen 13 jaar ingrijpend is veranderd. Het is daarom goed om te constateren dat de instrumenten die de sociale partners in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld effectief zijn. Zo zijn er checklists die werkgevers en werknemers kunnen gebruiken bij een contractwisseling. Deze instrumenten zijn te vinden op de website van de Stichtingen Contractcatering.
Ondanks de onderzoeksresultaten, blijft het belangrijk dat de instrumenten, waaronder bijvoorbeeld ook het werkdrukformulier, goed en wellicht nog beter ingezet worden.

Als u meer informatie wil over werkdruk, en de preventie daarvan, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Via stichtingencontractcatering.nl of 0183 - 619233.