Baan Je Toekomst

Rapportage project Baan je toekomst Contractcatering

We gaan allemaal langer doorwerken en er worden steeds hogere eisen aan je gesteld op de arbeidsmarkt.  Hoe zorg je dat je fit genoeg blijft? Of moet je aanvullende opleidingen doen? Ben je trots op je werk?  Dit zijn belangrijke onderwerpen voor bedrijven en hun medewerkers.
Daarom hebben sociale partners een onderzoek gedaan in de contractcatering. 1181 medewerkers en 7 werkgevers hebben meegedaan aan dit onderzoek. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend en kunnen we dus wat meer zeggen over de veranderingen op de arbeidsmarkt in de contractcatering. Het project is opgedeeld in 3 thema's: trots, vitaliteit en opleiden.

Trots

De meeste medewerkers zijn trots op hun werk, trots op het bedrijf en voelen zich gewaardeerd. Zelfs 84% van de medewerkers is trots op het werk dat ze doen.

Vitaliteit

43% van de werknemers zegt tijdens het werk last te hebben van lichamelijke belasting. Werkgevers herkennen dit. Daarnaast zegt 22% van de werknemers last te hebben van psychische belasting tijdens het werk.

20% van de werknemers verwacht dat men in de toekomst meer last zal krijgen van klachten (lichamelijk en/of psychisch). En ook de werkgevers verwachten dat het percentage werknemers met last in de toekomst groter zal worden, door vergrijzing, de toenemende gemiddelde leeftijd en de huidige marktsituatie.
Op dit vlak wordt al veel gedaan, maar dat zou nog wel wat meer kunnen. Er kunnen bijvoorbeeld meer afspraken gemaakt worden met elkaar over wat medewerkers en bedrijven kunnen doen zodat medewerkers fit blijven.

Opleiden

Leren van collega's is de meeste gebruikte vorm om bij te blijven. 71% van de werknemers doet dit om bij te blijven en alle werkgevers maken dit mogelijk. Alle bedrijven bieden hun werknemers de mogelijkheid om korte cursussen te volgen.

Met de resultaten van dit onderzoek is meer inzicht verkregen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kan beleid worden ontwikkeld om de contractcatering voor te bereiden op de toekomst.
Een samenvatting en de gehele rapportage van het onderzoek is te vinden op de website van Baan je toekomst.