Arbo

Arbo staat voor veilig werken. Daarmee bedoelen we veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Wanneer werknemers kunnen werken in een gezonde en veilige omgeving kan tijdelijke of langdurige uitval voorkomen worden. Het onderwerp arbo heeft dus een directe relatie met 'goed werkgeverschap' (zorgen voor je werknemers) en 'goed ondernemerschap' (de kosten door verzuim zo laag mogelijk houden). Maar ook als werknemer heeft u een eigen verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld de middelen die de werkgever beschikbaar stelt ook te gebruiken.

Veilig werken tijdens corona

De coronacrisis heeft ons allemaal in de greep. Medewerkers in de contractcatering hebben veel vragen hoe zij de maatregelen van de overheid kunnen toepassen in hun bedrijfsrestaurant. Voor hun gasten, maar ook voor hun eigen veiligheid.
De Vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en de werkgeversorganisaties Veneca en VOCC hebben een gezamenlijk protocol "Veilig werken in de contractcatering tijdens corona" opgesteld in A3-formaat en A4-formaat.

Hopelijk zijn er in uw organisatie nog steeds bedrijfsrestaurants open. In ieder geval zullen ze weer openen wanneer de overheid de maatregelen kan versoepelen. In die gevallen vragen wij u dit protocol te verspreiden onder uw restaurants, medewerkers, gasten en opdrachtgevers.

Daarnaast is er nu een veiligheidsprotocol met richtlijnen. Dit protocol is tot stand gebracht door een werkgroep met kwaliteitsexperts van verschillende bedrijven, inbreng van vakbonden en deze keer ook in afstemming meet VNO-NCW. VNO-NCW coördineert samen met het Ministerie van Economische Zaken voor veel sectoren de totstandkoming van protocollen, waarin dan een verwijzing naar het protocol contractcatering kan worden opgenomen (bijvoorbeeld kantorenprotocol).

Dit protocol is, vanwege de diversiteit aan locaties, nog algemeen. In overleg met de opdrachtgever bespreek je hoe je op jouw locatie invulling kan geven aan deze richtlijnen. Maar het biedt ook handvatten voor bijvoorbeeld afspraken met je leveranciers. Het protocol kan worden gezien als een handleiding.

Arbowetgeving per 1 juli 2017

Per 1 juli verandert de arbowetgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn:

de OR heeft instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker

er is meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid

in het basiscontract met de arbodienst zijn meer verplichtingen opgenomen, zoals:
- werknemers hebben vrije toegang tot de arbo-arts
- er is meer overleg met de OR/pvt en de preventiemedewerker
- de arbo-arts heeft vrije toegang tot de werkplek
- de werknemer heeft recht op een second opinion
- (eventueel) de arbo-arts kan adviseren over preventieve maatregelen

Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de branche RI&E.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Klik hier voor tips en trucs.

Maatregelen voor veilig werken

Tijdens de uitvoering van uw werk komt u situaties tegen die onveilig kunnen zijn. In de arbocatalogus kunt u maatregelen vinden om de risico's op ongelukken tijdens het werk te voorkomen.

Het kan zijn dat u in uw bedrijf te maken heeft met gemengde activiteiten, bijvoorbeeld schoonmaak en horeca. Deze branches hebben een eigen arbocatalogus. Rechts op deze pagina vind u de links naar deze catalogi.

In aanvulling op de Arbowet zijn er op brancheniveau specifieke en/of aanvullende afspraken gemaakt. Via de website www.das-pas-lekker.nl kunt u meer informatie vinden over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hier kunt u onder andere het digitale oplossingenboek vinden.

Duurzame inzetbaarheid

Gezond de pensioenleeftijd behalen. Daarvoor zijn zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk. Om werk te maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de werknemers worden allerlei praktische instrumenten over duurzame inzetbaarheid binnen handbereik bij elkaar op een website geplaatst.

Op de website Doewatjezelfkunt.nl kunt u instrumenten en tips vinden voor werknemers en hun leidinggevenden. U kunt zich er op inschrijven om op de hoogte te blijven van alle activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de branche.

Werkdruk

Wanneer u te maken heeft met werkdruk en u wilt hiervan melding maken, dan kunt u het Meldingsformulier werkdruk invullen en inleveren bij uw direct leidinggevende.

Regelmatig wisselen locaties van cateraar. Voor de werknemers betekent dit dat zij een andere werkgever krijgen, waardoor zij werkdruk kunnen ervaren. Wat u als werknemer daarbij kunt verwachten, kunt u lezen in de brochure Contractwisseling, wat betekent dat?

Wanneer u leidinggevende of personeelsfunctionaris bent, verwachten de medewerkers dat u het proces goed begeleidt. Om u daarbij te helpen kunt u gebruik maken van de Checklist voor leidinggevende of personeelszaken.

RI&E

Voer eens in de 3-5 jaar een RI&E uit, maar in ieder geval bij veranderde omstandigheden op locatie. Op basis van de RI&E maakt u een plan van aanpak. Betrek hierbij de preventiemedewerker en uw arbodienst.

Voor de contractcateringbranche  is er is een branche-RI&E gemaakt, die is toegesneden op de arbeidsrisico's in de sector. U kunt deze zelfstandig en gratis uitvoeren. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst dan hoeft u bij gebruik van de branche-RI&E deze niet te laten toetsen door uw arbodienst of arbokerndeskundige.

Wanneer u gebruik maakt van de digitale RI&E en u wilt op de hoogte gehouden worden door het Steunpunt RI&E dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het Steunpunt RI&E geeft informatie over het gebruik van de branche-RI&E. Er is een kosten-baten overzicht dat laat zien dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen een kostenbesparing oplevert door daling van het ziekteverzuim. De investering draagt ook bij aan de medewerkerstevredenheid, productiviteit en de continuïteit van het bedrijf.
Deze kosten en baten zijn ook in een filmpje inzichtelijk gemaakt.

Wanneer u aan de slag wil met de RI&E, dan kan de handleiding hierbij helpen. Ook kunt u een filmpje bekijken, met een introductie op de RI&E.

Verzuimcijfers

De werkgeversvereniging Veneca heeft tot en met het jaar 2014 de verzuimgegevens van de leden verzameld. De verzuimcijfers vindt u onder de downloads.